Rozbiórka

Ciężki Sprzęt to firma budowlana, która oferuje kompleksowe usługi rozbiórki budynków i obiektów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży i dysponujemy nowoczesnym sprzętem, który pozwala nam na szybkie i bezpieczne przeprowadzenie prac rozbiórkowych.

Nasze usługi obejmują:

 • Rozbiórki budynków mieszkalnych, przemysłowych, usługowych i innych;
 • Rozbiórki obiektów inżynieryjnych, takich jak mosty, wiadukty, wieże;
 • Rozbiórki obiektów zabytkowych;
 • Rozbiórki obiektów niebezpiecznych, np. zawierających azbest;
 • Rozbiórki obiektów ekologicznych, np. składowisk odpadów.

W zależności od rodzaju obiektu i zakresu prac, stosujemy różne metody rozbiórki:

 • Rozbiórka mechaniczna – polega na wykorzystaniu ciężkiego sprzętu budowlanego, takiego jak koparki, dźwigi, spycharki, itp.;
 • Rozbiórka hydrauliczna – polega na wykorzystaniu wody pod wysokim ciśnieniem;
 • Rozbiórka termiczna – polega na wykorzystaniu wysokiej temperatury do rozgrzania i roztopienia materiałów budowlanych;
 • Rozbiórka chemiczna – polega na wykorzystaniu substancji chemicznych do rozpuszczania lub kruszenia materiałów budowlanych.

Wykonujemy również prace przygotowawcze do rozbiórki, takie jak:

 • Demontaż instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i gazowych;
 • Wywiezienie odpadów budowlanych;
 • Wyrównanie terenu po rozbiórce.

Prace rozbiórkowe przeprowadzamy z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Posiadamy aktualne uprawnienia i certyfikaty, które potwierdzają nasze kompetencje w tym zakresie.

Zapewniamy kompleksową obsługę klienta, od przygotowania oferty do odbioru terenu po rozbiórce.

Zapraszamy do kontaktu z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych usług.

Skontaktuj się z nami

FAQ - Często zadawane pytania

Kiedy wymagane jest pozwolenie na rozbiórkę?

Pozwolenie na rozbiórkę jest wymagane w przypadku rozbiórki:

– budynków mieszkalnych i gospodarczych, których powierzchnia użytkowa przekracza 250 m2;
– budynków przemysłowych i usługowych, których powierzchnia użytkowa przekracza 1000 m2;
– obiektów budowlanych, których odległość od granicy działki jest mniejsza niż 4 m;
– obiektów budowlanych, znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej;
– obiektów budowlanych, znajdujących się na terenie parku narodowego lub krajobrazowego.

W pozostałych przypadkach rozbiórka może być przeprowadzona na podstawie zgłoszenia.

Kiedy można rozpocząć rozbiórkę?

Rozbiórka może być rozpoczęta dopiero po uzyskaniu pozwolenia na rozbiórkę lub po upływie 30 dni od doręczenia zgłoszenia, pod warunkiem, że organ nie wyda w tym czasie decyzji o sprzeciwie.

Jakie są etapy rozbiórki?

Prace rozbiórkowe zazwyczaj przebiegają w następujących etapach:

– Demontaż instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i gazowych.
– Wywiezienie odpadów budowlanych.
– Wyrównanie terenu po rozbiórce.

Jakie są metody rozbiórki?

W zależności od rodzaju obiektu i zakresu prac, stosuje się różne metody rozbiórki:

Rozbiórka mechaniczna – polega na wykorzystaniu ciężkiego sprzętu budowlanego, takiego jak koparki, dźwigi, spycharki, itp.;
Rozbiórka hydrauliczna – polega na wykorzystaniu wody pod wysokim ciśnieniem;
Rozbiórka termiczna – polega na wykorzystaniu wysokiej temperatury do rozgrzania i roztopienia materiałów budowlanych;
Rozbiórka chemiczna – polega na wykorzystaniu substancji chemicznych do rozpuszczania lub kruszenia materiałów budowlanych.

Jakie są zagrożenia związane z rozbiórką?

Prace rozbiórkowe mogą wiązać się z pewnymi zagrożeniami, takimi jak:

– zawalenie się obiektu;
– uszkodzenie sąsiednich obiektów;
– emisja szkodliwych substancji do atmosfery lub środowiska wodnego;
– zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa osób pracujących na placu budowy.

Dlatego tak ważne jest, aby prace rozbiórkowe były przeprowadzane przez doświadczoną i wykwalifikowaną firmę, która posiada odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Jakie są koszty rozbiórki?

Koszty rozbiórki zależą od wielu czynników, takich jak:

– rodzaj obiektu;
– zakres prac;
– metoda rozbiórki;
– lokalizacja obiektu.

Ogólnie rzecz biorąc, koszty rozbiórki składają się z następujących elementów:

– koszt demontażu instalacji;
– koszt wywiezienia odpadów;
– koszt wyrównania terenu;
– koszt wynajmu sprzętu budowlanego.

W przypadku rozbiórki obiektów zabytkowych lub zawierających azbest, koszty mogą być znacznie wyższe.