Wykopy odwodnieniowe

Ciężki Sprzęt to firma specjalizująca się w wykonywaniu wykopów odwodnieniowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży i dysponujemy nowoczesnym sprzętem, który pozwala nam na wykonywanie prac z najwyższą precyzją i wydajnością.

Oferujemy szeroki zakres usług, w tym:

  • Wykopy drenażowe
  • Wykopy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • Wykopy pod fundamenty
  • Wykopy pod drogi i parkingi
  • Wykopy pod instalacje podziemne

Pracujemy na terenie całego kraju, a nasze usługi kierujemy do klientów indywidualnych, firm i instytucji.

Wykopy drenażowe

Drenaż to system rur, który odprowadza wodę z terenu, zapobiegając podtopieniom i zalaniom. Wykopy drenażowe wykonujemy z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, w tym koparek, koparko-ładowarek i walców.

Prace rozpoczynamy od przygotowania terenu, a następnie wykonujemy wykop o odpowiedniej głębokości i szerokości. Rury drenażowe układamy w wykopie w odpowiednim spadku, a następnie zasypujemy je piaskiem lub żwirem.

Wykopy kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Kanalizacja sanitarna i deszczowa to systemy, które odprowadzają ścieki z budynków i terenów. Wykopy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonujemy z wykorzystaniem koparek, koparko-ładowarek i walców.

Prace rozpoczynamy od przygotowania terenu, a następnie wykonujemy wykop o odpowiedniej głębokości i szerokości. Rury kanalizacyjne układamy w wykopie w odpowiednim spadku, a następnie zasypujemy je piaskiem lub żwirem.

Wykopy pod fundamenty

Wykopy pod fundamenty to prace, które wykonuje się przed rozpoczęciem budowy domu lub innego obiektu. Wykopy pod fundamenty wykonujemy z wykorzystaniem koparek, koparko-ładowarek i walców.

Prace rozpoczynamy od przygotowania terenu, a następnie wykonujemy wykop o odpowiedniej głębokości i szerokości. Fundamenty układamy w wykopie w odpowiednim spadku, a następnie zasypujemy je piaskiem lub żwirem.

Wykopy pod drogi i parkingi

Wykopy pod drogi i parkingi to prace, które wykonuje się przed rozpoczęciem budowy drogi lub parkingu. Wykopy pod drogi i parkingi wykonujemy z wykorzystaniem koparek, koparko-ładowarek i walców.

Prace rozpoczynamy od przygotowania terenu, a następnie wykonujemy wykop o odpowiedniej głębokości i szerokości. Podłoże pod drogę lub parking wzmacniamy, a następnie układamy warstwy konstrukcyjne.

Wykopy pod instalacje podziemne

Wykopy pod instalacje podziemne to prace, które wykonuje się przed rozpoczęciem układania instalacji podziemnych, takich jak instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna lub gazowa. Wykopy pod instalacje podziemne wykonujemy z wykorzystaniem koparek, koparko-ładowarek i walców.

Prace rozpoczynamy od przygotowania terenu, a następnie wykonujemy wykop o odpowiedniej głębokości i szerokości. Instalacje podziemne układamy w wykopie, a następnie zasypujemy je piaskiem lub żwirem.

Zadzwoń do nas już dziś i zamów usługi wykopów odwodnieniowych!

Skontaktuj się z nami

FAQ - Często zadawane pytania

Kiedy potrzebne są odwodnienia?

Odwadnianie jest niezbędne w miejscach, gdzie występuje duża ilość wody gruntowej lub powierzchniowej. W takich miejscach ryzyko podtopień i zamarzania gruntu jest bardzo wysokie. Odwodnienia pomagają również zapobiegać erozji i uszkodzeniom fundamentów budynków.

Jakie są rodzaje odwodnienia?

Odwadnianie można podzielić na drenaż powierzchniowy i drenaż głęboki. Drenaż powierzchniowy polega na odprowadzaniu wody z powierzchni terenu poprzez rowy melioracyjne, skarpy lub żwirowe opaski. Drenaż głęboki polega na układaniu rur drenażowych w wykopie o odpowiedniej głębokości i szerokości.

Jakie są etapy prac odwodnieniowych?

Prace odwodnieniowe można podzielić na następujące etapy:

1. Przygotowanie terenu – polega na usunięciu roślinności, wyrównaniu terenu i zabezpieczeniu instalacji podziemnych.
2. Wykopanie wykopu – wykop wykonuje się z wykorzystaniem koparek lub koparko-ładowarek.
3. Ułożenie rur drenażowych – rury drenażowe układa się w wykopie w odpowiednim spadku.
4. Zasypanie wykopu – wykop zasypuje się piaskiem lub żwirem.

Jakie są koszty wykopów odwodnieniowych?

Koszty wykopów odwodnieniowych zależą od kilku czynników, w tym:

– wielkości i głębokości wykopu
– rodzaju gruntu
– rodzaju rur drenażowych
– lokalizacji wykopu

W przypadku wykopów drenażowych o głębokości do 2 m koszty mieszczą się zazwyczaj w przedziale 50-100 zł/m2.

Jakie są zalety i wady wykopów odwodnieniowych?

Zalety:

– zapobiegają podtopieniom i zamarzaniem gruntu
– chronią fundamenty budynków przed uszkodzeniami
– poprawiają warunki uprawy roślin

Wady:
– mogą być kosztowne
– mogą powodować uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych
– mogą być uciążliwe dla okolicznych mieszkańców